MİMAR-MÜHENDİS

Ashford Formula ile ilgili ulaşmak istediğiniz bilgileri burada bulabilir ve burada yayınladığımız bağlantıları takip ederek başlayabilirsiniz.

KOLAY ERİŞİM Dokümanları

 • Şartname Örneği pdf
 • Uygulama Talimatları pdf
 • Teklif Paketi pdf
 • Garanti Dokümanları pdf
 • Teknik Föy pdf
 • Broşür pdf
Close

BİNA SAHİBİ

Ashford Formula ile ilgili ulaşmak istediğiniz bilgileri burada bulabilir ve burada yayınladığımız bağlantıları takip ederek başlayabilirsiniz.

KOLAY ERİŞİM Dokümanları

 • Şartname Örneği pdf
 • Bakım Broşürü pdf
 • Garanti Bilgileri pdf
 • Broşür pdf
Close

YÜKLENİCİ

Ashford Formula ile ilgili ulaşmak istediğiniz bilgileri burada bulabilir ve burada yayınladığımız bağlantıları takip ederek başlayabilirsiniz.

KOLAY ERİŞİM Dokümanları

 • Şartname Örneği pdf
 • Uygulama Talimatları pdf
 • Teklif Paketi pdf
 • Garanti Dokümanları doc
 • Teknik Föy pdf
 • Broşür pdf
Close

DİZAYN – PROJE

Ashford Formula ile ilgili ulaşmak istediğiniz bilgileri burada bulabilir ve burada yayınladığımız bağlantıları takip ederek başlayabilirsiniz.

KOLAY ERİŞİM Dokümanları

 • Şartname Örneği pdf
 • Uygulama Talimatları pdf
 • Teklif Paketi pdf
 • Garanti Dokümanları doc
 • Teknik Föy pdf
 • Performans Kriterleri pdf
 • Broşür pdf
Close

Green

LEED Puan Kredileri

Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi (USGBC), Yeni İnşaat ve Temel Yenilemeler (New Construction and Major Renovatisons) için geliştirilen Enerji ve Çevre tasarımında liderlik (LEED) puanlama sistemindeki talimatlara uyan ürünleri doğrudan sertifikalandırmamaktadır. Bunun yerine talimatlar LEED proje sertifikasyonunda kullanılan puanların özelliklerini ve bu puanların nasıl elde edilebileceğini açık bir şekilde tanımlamaktadır.

Ashford Formula‘nın özellikleri aşağıdaki LEED puanlarını sağlamaktadır:

MALZEME VE KAYNAKLAR KREDİSİ

Malzeme & Kaynaklar Kredisi 1.1, 1.2 ve 1.3 : Binanın Tekrar kullanımı

Amaç: Binadaki var olan malzemelerin tekrar kullanılabilmesi, kaynakların korunması, kültürel kaynakların devam ettirilmesi, atıkların azaltılması ve üretim ve nakliyeye ilişkin olarak yeni bir bina inşa etmenin çevresel etkenlerinin azaltılması.

Ashford Formula ® uygulandığı zemin alanının oranı doğrultusunda bu puana katkı sağlamaktadır. Ashford Formula ® uygulandığı binada hayat boyu kalıcı olmakta ve bina satıldığında ya da tadilata uğradığında yer değiştirme ortadan kaldırma gibi fazladan maliyete yol açmamaktadır. Yenileme projelerinde mevcut zemin üzerine Ashford Formula’nın kullanımı var olan malzemenin yeniden kullanımına olanak sağlamaktadır.

Malzeme & Kaynaklar Kredisi 3.1 ve 3.2 : Malzemelerin Yeniden Kullanımı

Amaç: Yeni malzemeye talebin azaltılması maksadıyla bina malzeme ve ürünlerinin yeniden kullanımı ve atıkların azaltılması, böylece yeni malzemelere duyulan ihtiyaçtan kaynaklı olumsuz etkilerin azaltılması.

Ashford Formula ® mevcut beton zeminin tekrar kullanıldığı için bu puan kriterine katkı sağlamakta ve proje üzerinde kullanılacak malzeme değerinde en az %5-10 oranında daha düşük bir maliyete neden olmaktadır.

Malzeme & Kaynaklar Kredisi 5.1 ve 5.2 : Bölgesel Malzemeler

Amaç: Yerel bölgede üretilen ve ortaya çıkarılan inşaat malzemesi ve ürünlere olan talebin artırılması ve böylece yerli kaynakların kullanımının desteklenmesi ve nakliyeden kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması

Ashford Formula ® üretildiği Springville Utah’a 500 mil mesafede yer alan projeler için bu kritere yönelik puan kazandırmaktadır.

İÇ MEKAN ÇEVRE KALİTESİ KREDİSİ

İç Mekan Çevre Kalitesi Kredisi 3.1: İç Mekan İnşaatı Hava Kalitesi (İMİHK) yönetim Planı: İnşaat sırasında

Amaç: İnşaat/yenileme işlemlerinden kaynaklanan iç mekan hava kalitesine ilişkin sorunları azaltmak ve böylelikle konforun sağlanmasına yardımcı olarak binadan bulanan kişiler ile inşaat işçilerini korumak.

Ashford Formula bu puana katkıda bulunur çünkü öncelikle halıya alternatif bir zemin kaplama ürünüdür. İzolasyon malzemeleri, halı, fayans alçı panel gibi soğurucu malzemelerle ile kaplamanın sağladığı standardı sağlamakta aynı zamanda kirliliğe neden olmayarak çalışılan yerin güvenliğini sağlamaktadır. Ashford Formula uygulanmış beton zeminler halı gibi soğurucu bir malzeme olmadığı için kirlilik barındırmamaktadır.

İç Mekan Çevre Kalitesi Kredisi 3.2: İMİHK Yönetim Planı: İskan öncesi

Amaç: İnşaat/yenileme işlemlerinden kaynaklanan iç mekan hava kalitesine ilişkin sorunları azaltmak ve böylelikle iskan öncesi konforun sağlanmasına yardımcı olarak binadan bulanan kişiler ile inşaat işçilerini korumak.

Ashford Formula bu puana doğrudan katkı sağlamaktadır çünkü tamamıyla inorganik kimyasallar içermektedir böylece formadehit, çeşitli partiküller, uçucu organik bileşikler ve 4-fenilsiklohekzen gibi zararlı maddelerin etkilerini içermemektedir. Dahası Ashford Formula herhangi bir duman, buhar ya da gazlanma gibi diğer zemin kaplama ve örtme malzemelerinin etkilerine sahip değildir

İç mekan Çevre Kalitesi Kredisi 4.1: Düşük emisyonlu Malzemeler: Tutkallar ve İzolasyon malzemeleri

Amaç: Kokulu, rahatsız edici ve /veya işçilere ve iç mekanda bulunanlara zarar verecek herhangi bir hava kirletici unsurun kullanımının azaltılması.

Ashford Formula uygulandığı beton zemin yüzeyine uygulanabilecek zararlı etki eden tüm kaplama malzemelere bir alternatif teşkil ettiği için bu puanın alınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu standart özellikle halı, plastik zemin malzemeleri, seramik gibi malzemelerin uygulanmasında kullanılan ancak Ashford Formula için gerekmeyen tutkal ve izolasyon malzemelerine yöneliktir.

İç mekan Çevre Kalitesi Kredisi 4.2: Düşük emisyonlu malzemeler: Boyalar ve Kaplamalar

Amaç: Kokulu, rahatsız edici ve /veya işçilere ve iç mekanda bulunanlara zarar verecek herhangi bir hava kirletici unsurun kullanımının azaltılması.

Ashford Formula bu puanlama kriterini karşılamaktadır çünkü bu stardarda ilişkin olarak herhangi bir uçucu organik bileşik içermemektedir. Bu standart Güney Kıyısı Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi tarafından 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle yürürlüğe konan 1113 no.lu tüzük ile uyumludur. Ashford Formula bu tüzükte beton ve iç mekan kaplayıcı olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıftaki ürünler litrede 100 gr.dan az oranda uçucu organik bileşik içermektedir.

İç mekan Çevre Kalitesi Kredisi 7.1 ve 7.2 : Isı Konforu

Amaç: Binada bulunanların konforunu sağlayacak ve prodüktiviteyi destekleyecek ısı konforunun sağlanması.

Ashford Formula ® betonun içinde bulunan maddelerinbinayı çok fazla ısıtma ve çok fazla soğutma gibi termal özelliklerini azaltmaktadır böylece ısı konforunun sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Ashford Formula ® uygulanan beton ile betonun yüzeyindeki radyant ya da solar ısıtma ve soğutma özelliklerine karşı binanın genel ısı kütlesi korunmuş olmaktadır.

YENİLİK& TASARIM İŞLEMİ KREDİSİ

Yenilik & Tasarım Kredisi 1-1.4: Tasarımda Yenilik

Amaç: Yeni Yeşil Bina İnşaatı Puanlama Sistemi ve /veya Yeşil Bina Yenilikçi Çalışmaları tarafından ortaya konan yukarıdaki şartlar dahilinde ilgili tasarım ekibi ve projelere ödüllendirme yoluyla gelişimlerine fırsat vermek.

Ashford Formula ® herhangi bir zemin kaplama ya da örtü sistemi değildir. Zeminlere Ashford Formula Bakımının uygulanması oldukça basit ve çevre dostu bir uygulama olup su ve su bazlı deterjan kullanılarak gerçekleştirilmekte ve böylece zeminin kullanım süresini azaltan herhangi bir uygulama içermemektedir. Kaplanan yüzeyler aynı zanad alerjiye karşı da koruyucu etmendir çünkü polen ya da küf oluşumunu tetikleyen bir malzeme içermemektedir. Ashford Formula ® sıcaklık değişimleri ve ıslak mekanlar gibi koşullar altında ve hatta doğal afetler ve diğer acil durumlarda bile işlerliğini yitirmemektedir.


 

YEŞİL LİTERATÜR